Keuangan dan Harta Kekayaan YPKD

Untuk mendukung pelaksanaan program kerja YPKD, Badan Pengurus dapat menggalang sumber daya yang berasal dari:

  1. Donatur
  2. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
  3. Perolehan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari penghasilan bersih unit kegiatan yang bergerak di bawah naungan YPKD
  4. Hibah dan Hibah Wasiat
  5. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar YPKD dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
  6. Harta kekayaan YPKD tidak boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan Pembina, Pengurus, Pengawas, maupun anggota keluarga mereka. Dalam ketentuan tersebut tidak termasuk pembayaran yang dilakukan oleh YPKD dalam jumlah yang wajar atas jasa yang diberikan kepada seseorang yang bekerja sebagai karyawan YPKD, ataupun pembayaran serta sumbangan yang dilakukan oleh YPKD untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. Semuanya sesuai dengan keputusan Pengurus dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pembina dan ketentuan Anggaran Dasar.
  7. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan YPKD disimpan dalam rekening YPKD pada bank, atau dijalankan sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.
  8. Kekayaan YPKD dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan sesuai dengan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan (PKRAT) yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina.
  9. Tenaga-tenaga sukarela

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *