Monthly Archive: May 2016

0

Logo dan Semboyan/Moto YPK-Donders

SALIB berwarna MERAH: menunjuk kepada SALIB KRISTUS PENEBUS sebagai simbol utama dan ungkapan maksimum dari Cinta Kasih Allah (yang diambil dari Logo Kongregasi Redemptoris). GAMBAR BEATO PETRUS DONDERS: merujuk kepada namanya, “Yayasan Pengembangan Kemanusiaan...